sp.a

Een eerlijke samenleving waarin iedereen meetelt


Het klimaat, onze sociale zekerheid, energie, veiligheid, ... We hebben nog heel wat werk voor de boeg; willen we de toekomstige generaties een betere wereld nalaten.


Ik blijf niet aan wal staan. Samen kunnen wij echt verandering brengen. Er is wél een alternatief: een solidaire gemeenschap waarin iedereen meetelt en waarin de sterkste schouders de lasten van de minder sterke schouders mee helpen dragen, waarin we soms radicale maar altijd positieve keuzes maken.


Betaalbare zorg, leefbare ruimte, ontplooiingskansen voor iedereen, ... Daarvoor engageer ik mij; samen met sp.a.

 

www.s-p-a.be

7e plaats Provincieraad

Kortrijk - Roeselare - Tielt