nieuws

30/03/2019 - Voor een maatschappij die zorgzaam is, zekerheid biedt en denkt aan de toekomst.

"In landen waar het inkomensverschil tussen arm en rijk klein is, is het gemeenschapsleven sterker, vertrouwen de mensen elkaar meer, is er minder geweld en zijn mensen gezonder." Ik schud dat niet ter plekke uit mijn mouw, het is de conclusie van een studie van professor Wilkinson.


Een gelijke maatschappij waar je zelf je toekomst bepaalt. Een maatschappij die zorgzaam is, zekerheid biedt en toekomstgericht denkt. Aan zo'n samenleving wil ik meebouwen. En daarom engageer ik me bij de komende verkiezingen als 8e opvolger op de lijst voor het Vlaams Parlement.

31/01/2019 - Over gesloten bruggen en nieuwe kansen. 

De eerste gemeenteraad is traditioneel het moment waarop zitjes in diverse algemene vergaderingen en raden van bestuur verdeeld worden. Het is -jammer genoeg - ook traditie dat de meerderheid die zitjes inneemt. Ik dacht dat het deze keer anders ging zijn. Had de burgemeester tijdens de installatievergadering niet opgeroepen om bruggen te bouwen?

 

"Bovendien waren er twee zitjes; mits wat goeie wil perfect te verdelen tussen meerderheid en oppositie."

 

Boordevol goeie intenties stak ik dus de hand uit en stelde ik me kandidaat voor de raad van bestuur van Net!Werk; het lokale dienstenchequebedrijf dat groeide uit het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA). Het is een belangrijke lokale werkgever met een uitgesproken sociale functie; helemaal in lijn met mijn beroepservaring. Bovendien waren er twee zitjes; mits wat goeie wil perfect te verdelen tussen meerderheid en oppositie. Helaas, de meerderheid trok alles naar zich toe.

 

Volledigheidshalve vertel ik erbij  dat er ook twee bestuursfuncties met raadgevende stem

verplicht toe te kennen zijn aan de oppositie. Ik werd unaniem verkozen voor de Woondienst. Dat interpreteer ik dan weer als een teken van vertrouwen van de 20 andere gemeenteraadsleden.

 

 

Nieuwe kansen tot échte participatie

 

Op dezelfde gemeenteraad werd ook de oprichting van verschillende adviesraden goedgekeurd.

Adviesraden zijn unieke instrumenten om inwoners van de gemeente meer te betrekken bij het beleid.

Helaas is het geen garantie tot meer betrokkenheid. Remember de centralisatie van de speelpleinwerking enkele jaren geleden.

 

Ik riep de huidige bestuursploeg op om deze nieuwe kansen te grijpen en er met een open vizier mee om te gaan en zo te kiezen voor échte participatie.

07/01/2019 - De kop is eraf. Klaar voor 6 jaar gemeenteraad.

De kop is eraf! Op donderdag 3 januari legde ik de eed af als gemeenteraadslid voor Westaon.

 

Eerlijk is eerlijk; we hadden meer verwacht van de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zou nu alle mogelijke clichés kunnen bovenhalen: alle begin is moeilijk, de beste stuurlui staan aan wal, achteraf is het makkelijk spreken, ... Ik onthou echter liever de positieve zaken waarmee we in te toekomst verder kunnen bouwen aan onze beweging. Want als er één iets is waar ik absoluut in geloof, is het wel onze aanpak: goede ideeën, goed realiseren. Dus los van politieke spelletjes, persoonlijke vetes en nationale politiek; op onze maat.

 

"Goede voorstellen zullen we steunen

  en waar mogelijk versterken."

 

Ook al lijkt onze enige zetel in de gemeenteraad  op het eerste zicht wat eenzaam, ik ben blij dat ik op de sterke ploeg van Westaon kan rekenen de komende jaren. En dat zal nodig zijn. De nieuwe bestuursploeg krijgt van mij alle vertrouwen. Goede voorstellen zullen we steunen en waar mogelijk versterken. Anderzijds zullen we met een kritische maar altijd constructieve blik het beleid evalueren.

De Stadenaars kunnen op ons rekenen.